Årsmöte 2013

Onsdagen den 10 april i nya skolans matsal kl.18.30-19.30

Program:
Mötets öppnande
Årsmötesförhandlingar
Övriga frågor

Mötets avslutande

/Varmt välkommen önskar styrelsen