månadsarkiv: april 2011

Kallelse till årsmöte 2011

Kallelse till årsmöte 2011

Tisdagen den 12 april i nya skolans matsal kl.18.30-19.30

Program:

Mötets öppnande
Årsmötesförhandlingar (se nedan)
Övriga frågor

Mötets avslutande

/Varmt välkommen önskar styrelsen

Förslag till dagordning

1.   Mötets öppnande

2.   Behörighet och fastställande av dagordning

3.   Val av årsmötets ordförande

4.   Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare

5.   Styrelsens verksamhetsberättelse; ekonomisk berättelse för

6.   Föräldraföreningen samt för Allan Södermarks stiftelse

7.   Revisorernas berättelse

8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår

11. Val av ordförande

12. Val av kassör

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse

16. Val av revisor och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

SKOLKÖREN

En gammal och kär tradition – NU är den här igen!!

Vi sjunger och framträder vid skolavslutningar, luciafiranden, vårkonserter mm

Kom och var med !

Vi träffas onsdagar i Storklassrummet (övre plan i ljushallen nya skolan)
Åk 1-3 kl 15.00-15.45, Åk 4-6 kl 16.00-17.00

Start onsdag 13 april

Anmälan görs till ff.skarpnack@live.se

Ange namn, klass och födelsedata, samt kompletta kontaktuppgifter inkl e-post till vårdnadshavare. Terminsavgift 300 kr betalas efter 2 prova-på-tillfällen till pg 559845-3. För resterande del av vårterminen 2011 är avgiften dock endast 150 kr. Stipendium kan sökas hos Föräldraföreningen.

Körledare Emelie Myr, skolans musiklärare och Föräldraföreningen önskar alla elever i åk 1-6 hjärtligt välkomna! Frågor ring 070-6230160