Kontakt

E-post: skarpnacksforaldraforening@gmail.com

Facebook: Skarpnäcks skolas föräldraförening

Styrelsen:

 • Maria Arnstad – ordförande
 • Martin Roos Karlsson – vice ordförande
 • Jonatan Järbel – kassör 
 • Rickard Callertun – sekreterare 
 • Elin Gustafsson – ordinarie
 • Jenny Cullemo – ordinarie
 • Carin Einarsson – ordinarie
 • Carin Eriksson – suppleant
 • Mithra Sundberg – valberedning
 • Kim Witorén – revisor
 • Henrik Appelqvist – revisor

Är du intresserad av att engagera dig i Föräldraföreningen?
Mejla skarpnacksforaldraforening@gmail.com så berättar vi gärna mer!  


Föräldraföreningens uppgift är att främja elevernas trivsel i skolan 
samt verka för ett samarbete mellan hem och skola