Bli medlem

Bli medlem i Skarpnäcks skolas föräldraförening och hjälp till att göra ditt barns skola bättre!

Vi arbetar för att stärka och förbättra kontakterna mellan föräldrar och skola, och medlemsavgifterna går t ex till att stödja skolbibliotek, elevråd och elevernas skolresor och kulturaktiviteter ekonomiskt. Förutom det har föräldraföreningens styrelse och arbetsgrupper regelbunden kontakt med skolledning och lärare för att diskutera och samarbeta kring aktuella frågor.

Medlemsavgift

En av de viktigaste inkomstkällorna är medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 100 kr/familj och läsår och den betalas i början av höstterminen för varje läsår. Kom ihåg att ange namn och klass vid inbetalning.

Swish: 1230855379


Du kan även betala till: Pg 55 98 45-3

Ditt bidrag och din medverkan gör föräldraföreningens arbete möjligt!

Tack!