Författararkiv: Henrik

Kallelse till årsmöte 2016-05-18

Tidpunkt: 18 maj 2016, kl 19:15
Plats: Skarpnäcks skola, nya byggnaden, ljusgården

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. a. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
  b. Fastställande av dagordningen
 3. Val av årsmötets ordförande
 4. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  a. Förslag till ändring av stadgar
 9. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
 10. Val av ordförande
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse
 14. Val av två revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutas

Välkomna!

Bilagor:
FF Kallelse Årsmöte 2016-05-18

Inlämning till Garderobens second-hand senast 1 februari

Ni känner väl till vår fantastiska second-handförsäljning Garderoben? Här hittar ni kläder, leksaker och böcker till humana priser. Garderoben ligger i källaren på Skarpnäcks nya skola, ingång A3 på baksidan, och har öppet på lovfria måndagar kl 18.00-20.00.

Vill ni sälja saker i Garderoben behåller ni 80 % av inkomsten och föräldraföreningen får resterande 20 %, pengar som går oavkortat tillbaka till era barn. 1 februari är sista inlämningsdag för denna termin.

Mer information och fler hålltider för våren hittar ni i detta infoblad.

Äntligen julmarknad!

julmarknad

Varmt välkomna till Skarpnäcks skola på söndag 6 december kl 12-15 för årets julmarknad och en eftermiddag fylld av aktiviteter! Fynda på loppisen och bland böckerna, prova lyckan i gosedjurslotteriet och chokladhjulet eller visa pricksäkerheten med dartpilarna och burkpyramiden! Vi erbjuder korv och fika samt försäljning av hembakat fikabröd.

All vinst från julmarknaden går tillbaka till skolans elever i form av bidrag till biblioteket, upprustning av skolgårdarna, klassbidrag till aktiviteter och annat.

Kallelse till extra föreningsmöte 2015-11-09

Kallelse till Föräldraföreningens extra föreningsmöte där styrelsens förslag till reviderade stadgar ska behandlas. Nuvarande stadgar samt förslag till reviderade stadgar, med förslag till innehållsändringar har markerats med gult, se bilagor nedan.

Var och när:
Måndagen den 9 november i nya skolans ljusgård kl 19:45 – 20:00

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets protokollförare/justerare samt rösträknare
 6. Styrelsens förslag till reviderade stadgar
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas

Bilagor:
Kallelse extra föreningsmöte 2015-11-09
Stadgar FF reviderade 2015-10-22 utkast
Stadgar FF