månadsarkiv: september 2012

glöm inte…

Årets medlemsavgift

 

HT12/VT13

 

100 kr per familj och läsår

 

PG 55 98 45 – 3

(glöm inte att uppge barnets namn och klass)

 

Föräldraföreningens uppgift är att främja elevernas trivsel i skolan samt verka för ett samarbete mellan hem och skola.

 

Föräldraföreningen har en nära och löpande dialog med skolledningen och vi arrangerar aktiviteter såsom julmarknad, våryra och föreläsningar för föräldrar och personal.

 

Föräldraföreningen lämnar ekonomiskt bidrag till skolbiblioteket, skolpolisen, kulturaktiviteter och klassresor.

                                  

För vidare information är Du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Kom ihåg att det finns alltid rum för fler engagerade föräldrar i Föräldraföreningens Styrelse!