månadsarkiv: januari 2011

Möte med Rektor och studierektor

Den 19/1 träffade representanter från FFs styrelse rektor Patrik Forshage och biträdande rektor Eva. Nedanstående är en kort genomgång:

 • En diskussion inleddes om individualisering för de sk ”storgrupperna som finns. Många kommentarer och åsikter har kommit till FF från föräldrar och frågan har även varit uppe tidigare år. Frågan är komplex och vi återkommer till den vid nästa möte då rektor också har mer material.
 • Skolans likabehandlingsgrupp har träffats vid flera till fällen och skolan ska ordna ett möte kring ämnet samt spårträffar.
 • Bibliotekets öppettider har varit föremål för tidigare diskussioner. Elever har önskat mer öppet men skolan ser det som svårt att ha bibblan öppet mer än vad den är idag. FF fortsätter att följa frågan.
 • Skarpnäcks skola är i startgroparna inför ett samarbetet med Kärrtorps Gymnasium inom matematik och NO. Skolorna har träffats och arbetar med olika ideér, bla att elever från gymnasiet kan leda laborationer i naturvetenskap.  Man pratar även om didaktisk utveckling, kunskapsnivåer, för lärarkollegiet. 
 • Förslag från Ff är om skolan vill/är med i Lilla journalistpriset. Rektor bollar över frågan till ämnesansvariga och vi tar upp frågan igen på nästa möte.
 • Delar av lekplatsen på nya skolgården har, trotsa att den är ny, inte riktigt fungerat som det var tänkt. Efter olyckstillbud kommer nu SISAB, ansvarig för lekplatsen, att bygga om lekställningen. Detta sker så snart som vädret tillåter.
 • Diskussion om förskoleklasserna och personalomsättningen. Här har FF fått många påstötningar från föräldrar som undrar hur skolan ser på detta. Detta är en fråga som har varit uppe de senaste åren och som behöver arbetas med. Skolan gav sin bild över situationen och meddelade att 2st nyanställningar har skett. FF återkommer i frågan.
 • Utvecklingssamtalen togs upp. Skolan tittar på en mer generell modell där utvecklingssamtalen ägs av barnen med målstyrning. Återkommer till frågan på nästa möte.
 • Mobiltelefonpolicy på skolan. Skolan kan träffa avtal med föräldrarna kring mobiltelefoner och användande. En lärare får inte ta en telefon ur handen på en elev men frivillighet fungerar, ex att lämna ifrån sig mobiltelefonen under lektion. Skolan ska tittar igenom policyn.
 • Rektor och två biträdande rektorer var på BETT mässan i London. Det är en av de största mässorna för IT och lärande. Det var en mycket intressant mässa med en mängd hjälpmedel och pedagogiska verktyg. Man upptäckte att det fanns många Apps som har liknande funktioner och det ger att telefonerna kommer att kanske omvärderas. Skolan kommer att prova att köpa läsplattor. Ettan och tvåan kommer att starta med Twitter och kommer att twittra varje vecka . Detta kommer att kopplas till en facebook sida. Nu kan alla följa twittret från eleverna 🙂 (Vet du inte vad Twitter är, fråga en elev 😉
 • Skolans gjorde ett bra bokslut med överskott.

//Slut för denna gång och tack från FF.