Kontakt

Kontakt

E-post: info@ff-skarpnack.se

Styrelsen:

Ordförande
Tina Zetterlund – tina.zetterlund@kpmg.se

Sekreterare
Ulrika Caperius – ulrika.caperius@gmail.com

Kassör
Kenji Rabson – kenjirabson@gmail.com

Ledamöter

Marie Forsberg – marieforsberg77@gmail.com

Catarina Karlsson – catarina.karlsson1@gmail.com

Lena Bergstedt – lena.bergstedt@telia.com

 

Föräldraföreningens uppgift är att

främja elevernas trivsel i skolan

samt verka för ett samarbete mellan

hem och skola