Kontakt

E-post: skarpnacksforaldraforening@gmail.com

Styrelsen:

  • Maria Arnstad – ordförande
  • Anna Edwall – kassör 
  • Rickard Callertun – sekreterare 
  • Jonatan Järbel
  • Elin Gustafsson 
  • Mithra Sundberg
  • Ida Brorsson Malm

Är du intresserad av att engagera dig i Föräldraföreningen? Maila någon av styrelseledamöterna eller på skarpnacksforaldraforening@gmail.com så berättar vi gärna mer.  


Föräldraföreningens uppgift är att främja elevernas trivsel i skolan 
samt verka för ett samarbete mellan hem och skola