Kontakt

E-post: skarpnacksforaldraforening@gmail.com

Facebook: Skarpnäcks skolas föräldraförening

Styrelsen:

  • Martin Roos Karlsson – ordförande
  • Jonatan Järbel – kassör 
  • Rickard Callertun – sekreterare 
  • Natasha Wiman – ordinarie
  • Elin Gustafsson – ordinarie
  • Jenny Cullemo – ordinarie
  • Carin Einarsson – ordinarie
  • Maria Arnstad – valberedning
  • Kim Witorén – revisor
  • Henrik Appelqvist – revisor

Är du intresserad av att engagera dig i Föräldraföreningen?
Mejla skarpnacksforaldraforening@gmail.com så berättar vi gärna mer!  


Föräldraföreningens uppgift är att främja elevernas trivsel i skolan 
samt verka för ett samarbete mellan hem och skola