Etikettarkiv: stadgar

Kallelse till extra föreningsmöte 2015-11-09

Kallelse till Föräldraföreningens extra föreningsmöte där styrelsens förslag till reviderade stadgar ska behandlas. Nuvarande stadgar samt förslag till reviderade stadgar, med förslag till innehållsändringar har markerats med gult, se bilagor nedan.

Var och när:
Måndagen den 9 november i nya skolans ljusgård kl 19:45 – 20:00

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötets ordförande
  5. Val av mötets protokollförare/justerare samt rösträknare
  6. Styrelsens förslag till reviderade stadgar
  7. Övriga frågor
  8. Mötet avslutas

Bilagor:
Kallelse extra föreningsmöte 2015-11-09
Stadgar FF reviderade 2015-10-22 utkast
Stadgar FF