Välkommen till Föräldraföreningens årsmöte!

Tid: 26/9–2023, klockan 18.30

Plats: Nya skolans matsal

Om oss: Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola är en ideell förening för skolans ALLA vårdnadshavare. Vi verkar bland annat för att samarbetet mellan hem och skola ska utvecklas – och att föräldrarnas roll och inflytande i skolan ska stärkas.

Årsmötets inledning: Representanter från närpolisen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättar om vad som händer i Kärrtorp med omnejd!

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av årsmötets ordförande
5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av två revisorer (och två revisorssuppleanter)
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutas

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola

Kallelse till årsmöte Skarpnäcks skolas föräldraförening

Hej alla vårdnadshavare i Skarpnäcks skola!
Nu är det dags för årsmöte i Föräldraföreningen. Alla är hjärtligt välkomna!

Torsdagen 22/9 klockan 18.30 i skolans matsal.

Skarpnäcks skolas föräldraförening är en ideell förening som verkar för en bra dialog mellan hem och skola. Föreningen är till för alla vårdnadshavare på skolan.

Dagordning för årsmötet:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av årsmötets ordförande
5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutas

Hälsningar
Styrelsen i Skarpnäcks skolas föräldraförening
Kontakt: skarpnacksforaldraforening@gmail.com

Kallelse till årsmöte Skarpnäcks skolas föräldraförening!

Tid: 30 september 2021, kl. 18.30

Plats: Zoom – länk publiceras på Skolplattformen!

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Frågan om stadgeändring i fallet ”val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse”
 15. Val av två revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Välkommen!

Digitalt möte med Föräldraföreningen 6/5-2021 18.30

Föräldraföreningen bjuder in vårdnadshavare i skolan till ett digitalt möte för återkoppling från den enkät som föräldraföreningen genomförde tidigare under läsåret. Vi kommer både att redovisa enkätsvar och återkoppling från skolledningen på enkäten. Mötet kommer att genomföras den 6:e maj kl 18.30–19.30 via Zoom. Möteslänk kommer att publiceras via Skolplattformen. Välkomna!

Styrelsen i Skarpnäcks skolas föräldraförening

Äntligen julmarknad!

Välkommen till Skarpnäck skolas julmarknad

Varje år anordnar föräldraföreningen på skolan tillsammans med barn och föräldrar julmarknad på skolan.

Boka in 24 november 2019, mellan kl 12 och 15

På julmarknaden har vi bland annat loppis, chokladhjul, fiskdamm, gossedjurslotteri, fika och mycket mer. Det brukar vara en dag då skolan är full av glada barn, föräldrar och lärare.

Varje klass ansvarar för en av de olika aktiviteterna. Gemensamt bidra vi alla till loppis och försäljning med hembakat, godis, frukt, glögg, hemknypplat, böcker, leksaker, gosedjur, julpynt, lotterivinster, matvaror, porslin etc.

Ni kan lämna era bidrag dagen före (lördag) mellan kl 10 och 13 i stora entrén, nya skolan.

Julmarknadens vinst går till skolan och eleverna. Föräldraföreningen ger bidrag till biblioteket, upprustning av skolgårdarna, klassbidrag och annat.

Julmarknaden är en av årets mest uppskattade evenemang och med era bidrag och vårt gemensamma engagemang så får vi härlig julstämning. Alla är viktiga och mycket välkomna!

Hälsningar

Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola

Kallelse till årsmöte

Tidpunkt:       18 oktober 2017, kl 19:30
Plats:
             Skarpnäcks skola, nya byggnaden

 Dagordning

1.                   Mötet öppnas

2 a.                Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
2 b.
                Fastställande av dagordningen

3.                   Val av årsmötets ordförande

4.                   Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare

5.                   Styrelsens verksamhetsberättelse

6.                   Revisorernas berättelse

7.                   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8.                   Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

9.                   Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår

10.                 Val av ordförande

11.                 Val av ordinarie styrelseledamöter

12.                 Val av suppleanter

13.                 Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse

14.                 Val av två revisorer

15.                 Val av valberedning

16.                 Övriga frågor

17.                 Mötets avslutas

 

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 2016-05-18

Tidpunkt: 18 maj 2016, kl 19:15
Plats: Skarpnäcks skola, nya byggnaden, ljusgården

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. a. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
  b. Fastställande av dagordningen
 3. Val av årsmötets ordförande
 4. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  a. Förslag till ändring av stadgar
 9. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
 10. Val av ordförande
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse
 14. Val av två revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutas

Välkomna!

Bilagor:
FF Kallelse Årsmöte 2016-05-18

Inlämning till Garderobens second-hand senast 1 februari

Ni känner väl till vår fantastiska second-handförsäljning Garderoben? Här hittar ni kläder, leksaker och böcker till humana priser. Garderoben ligger i källaren på Skarpnäcks nya skola, ingång A3 på baksidan, och har öppet på lovfria måndagar kl 18.00-20.00.

Vill ni sälja saker i Garderoben behåller ni 80 % av inkomsten och föräldraföreningen får resterande 20 %, pengar som går oavkortat tillbaka till era barn. 1 februari är sista inlämningsdag för denna termin.

Mer information och fler hålltider för våren hittar ni i detta infoblad.

Äntligen julmarknad!

julmarknad

Varmt välkomna till Skarpnäcks skola på söndag 6 december kl 12-15 för årets julmarknad och en eftermiddag fylld av aktiviteter! Fynda på loppisen och bland böckerna, prova lyckan i gosedjurslotteriet och chokladhjulet eller visa pricksäkerheten med dartpilarna och burkpyramiden! Vi erbjuder korv och fika samt försäljning av hembakat fikabröd.

All vinst från julmarknaden går tillbaka till skolans elever i form av bidrag till biblioteket, upprustning av skolgårdarna, klassbidrag till aktiviteter och annat.