årsmöte 2014

Tisdagen den 8 april i nya skolans matsal kl.18.30-19.30

Program:
Mötets öppnande
Årsmötesförhandlingar
Övriga frågor
Mötets avslutande

/Varmt välkommen önskar styrelsen